SPELREGLERHAGADAGARNA

Målsättning

Målet är att lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta synsätt ska genomsyra ledares och föräldrars sätt att agera vid Hagadagarna.

 

Spelregler för Hagadagarna 3 mot 3

 

Speltid

4 x 3 minuter. Pauserna är maximalt tre minuter mellan perioderna.
Lagen byter inte sida.

 

Bollstorlek

Storlek 3

 

Antal spelare

Tre utespelare i varje lag får delta samtidigt i spelet. I spelformen 3 mot 3 finns ingen målvakt. En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än tre spelare.

Vid underläge med fyra eller fler mål får det lag som ligger under spela med fyra spelare tills ställningen är lika.

 

Avbytare

Rekommenderat antal avbytare i en match är tre avbytare per lag. Lagen får byta in samtliga avbytare. En utbytt spelare får komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus. Byte sker i närheten av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen.

Om något blir fel vid byte blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med nedsläpp på mittlinjen.

 

Utrustning

En spelare får inte använda utrustning som kan vara farlig eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna och måste tas bort. Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet.

Spelarna måste ha på sig

 • tröja
 • byxor
 • strumpor
 • benskydd
 • Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna. De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandraoch från domaren.


Domare

Varje match leds av en domare eller ledare som ser till att spelreglerna följs.

 

Domarens beslut är alltid slutgiltigt och ska respekteras av spelare, ledare

och publik.

 

Domaren får ändra ett fattat beslut fram till dess att spelet återupptas men

spelare och ledare får inte påverka domaren att ändra ett fattat beslut.

 

Avspark

Varje period startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark.

 • Det lag som vinner slantsinglingen bestämmer vilket mål laget ska spela mot i första perioden. Det andra laget gör avspark i första och tredje perioden.
 • Det lag som vinner slantsinglingen gör avspark i andra och fjärde perioden.
 • Inför andra och tredje perioden kan lagen byta sida.
 • När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark.

 

Vid avspark gäller följande:

 • Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva.
 • Bollen ska ligga still på mittpunkten.
 • Domaren ger signal.
 • Spelet sätts igång genom att spelaren driver eller passar på marken.
 • Bollen är i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig.
 • Mål kan inte göras direkt vid avspark●

 

Om något blir fel vid avspark tas den om.

Spelarna i det lag som inte gör avspark ska vara minst 3 meter från bollen tills bollen är i spel.

 

Nedsläpp

Domaren släpper bollen på mittlinjen, oavsett var spelet stoppades. Bollen är i spel när den vidrör marken.

Om något blir fel tas nedsläppet om.

 

Skadad spelare

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får komma in på planen när domaren ger tecken.

Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen eller med en frispark där förseelsen begicks.

 

Övrigt

Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på mittlinjen.


Bollen i och ur spel


Bollen är ur spel när

 • hela bollen har passerat mållinjen eller sidlinjen (på marken eller i luften)
 • domaren har stoppat spelet.
 • Bollen är i spel vid alla andra tillfällen så länge den är kvar på spelplanen, även när den studsar mot domare, målstolpe, ribba, hörnflagga, sarg eller nät.Om bollen är fastlåst länge mot sargen/nätet ska domaren blåsa av spelet och sedan sätta igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen.

 

Mål

Det har blivit mål när hela bollen har passerat mållinjen mellan målstolparna och under ribban. Detta gäller under förutsättning att det lag som gör mål inte har gjort något regelbrott i samband med målet.

När det blir mål pekar domaren mot mittpunkten med armen. Domaren behöver inte blåsa en signal med pipan om bollen tydligt är inne i mål.

Domaren kan förtydliga med en signal om bollen är inne i mål och sedan studsar ut igen.

Om domaren ger signal för mål innan hela bollen har passerat mållinjen ska spelet återupptas med nedsläpp.

 

Offside

Tillämpas inte.

 

Otillåtet spel och olämpligt uppträdande

Domaren kan bara döma frispark för regelbrott som sker när bollen är i spel.

Domaren dömer frispark när en spelare gör något oaktsamt mot en spelare i det andra laget. Att göra något oaktsamt är att

 • hoppa mot en spelare
 • sparka eller försöka sparka en spelare
 • knuffa en spelare
 • slå eller försöka slå en spelare
 • fälla eller försöka fälla en spelare
 • tackla med foten
 • avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen
 • hålla fast en spelare
 • spela på ett farligt sätt
 • hindra en motspelares förflyttning
 • hålla sig fast i sargen eller nätet.

Varningar eller utvisningar tillämpas inte.

En spelare som inte följer reglerna ska bytas ut av ledaren.

 

Frispark

Domaren dömer frispark för det ena laget när en spelare i det andra laget bryter
mot en regel.

Vid frispark sätts spelet igång genom att en spelare driver bollen eller
passar bollen på marken.

 

Mål kan inte göras direkt från frispark.

 

En frispark ska slås om ifall en spelare slår frisparken direkt i det andra

lagets mål eller i eget mål eller om frisparken görs fel på något annat sätt.

 

Frisparken ska också göras om ifall en spelare driver bollen direkt in i det
andra lagets mål eller in i eget mål.

 

Om domaren dömer frispark närmare än tre meter från mållinjen ska platsen för frisparken flyttas bakåt.

Spelregler för barn och ungdomsfotboll 2019

 

Det andra lagets spelare ska stå minst tre meter från bollen. Står en spelare närmare än tre meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om spelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter frisparken gå om.

 

Straffspark

Tillämpas inte.

 

Sidlinjespark

Domaren dömer sidlinjespark till det ena laget när det andra laget slår bollen över sidlinjen på marken eller i luften.

 

Mål kan inte göras direkt från sidlinjespark.

 

En sidlinjespark ska slås om ifall en spelare slår sidlinjesparken direkt i det andra lagets mål eller i eget mål eller om sidlinjesparken görs fel på något annat sätt.

 

Sidlinjesparken ska också göras om ifall en spelare driver bollen direkt in i det andra lagets mål eller in i eget mål.

 

Spelet sätts igång genom att spelaren driver bollen eller passar den på marken från den plats där bollen hamnade ur spel.

 

Det andra lagets spelare ska befinna sig på minst tre meters avstånd från bollen. Står en spelare närmare än tre meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om spelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter sidlinjesparken gå om.

 

Mållinjespark

Domaren dömer mållinjespark när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det anfallande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål.

 

I spelformen 3 mot 3 finns ingen målvakt, och därför sätts spelet igång genom att
en spelare driver bollen eller passar den på marken från den plats där bollen
hamnade ur spel – på samma sätt som i sidlinjespark.

 

Hörnspark

Domaren dömer hörnspark när hela bollen har passerat mållinjen på marken
eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det försvarande laget.
Detta gäller när det inte har blivit mål.

 

Mål kan inte göras direkt från hörnspark.

 

En hörna ska slås om ifall en spelare slår hörnan direkt i det andra lagets mål

eller i eget mål eller om hörnan görs fel på något annat sätt. Hörnan ska också göras om ifall en spelare driver bollen direkt in i det andra lagets mål eller in i eget mål.

Spelet sätts igång genom att en spelare driver bollen eller passar den på marken från hörnet där kortsidan möter långsidan i det hörn som är närmast den punkten där bollen passerade mållinjen.

 

Det andra lagets spelare ska befinna sig på minst tre meters avstånd från bollen. Står en spelare från det andra laget närmare än tre meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om spelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter hörnsparken gå om.

 


Spelregler för Hagadagarna 5 mot 5

 

Speltid

3 x 10 minuter. I periodpaus tas en kort paus för vatten. Lagen byter inte sida.

 

Bollstorlek

Storlek 3

 

Antal spelare

1 målvakt och 4 utespelare per lag samtidigt ute på spelplanen.

Minsta antalet spelare för att få starta en match är 5. Saknas det spelare, så lyft upp yngre spelare i laget. Överåriga spelare kommer endast att tillåtas om särskilda skäl föreligger och beslut tas av tävlingsledningen.

 

Fritt antal och flygande byten. Samtliga spelare i laget får byta plats med målvakten. Men vid målvaktsbyte måste spelet vara avbrutet och domaren informerad. Tänk på att utbytt spelare ska ha lämnat planen innan inbytt spelare träder in.

När ett lag leder med 4 mål, får det andra laget sätta in en extra spelare. Om underläget minskas till 3 mål tas spelaren ur spelet. När ett lag leder med 6 mål, får det andra laget sätta in ytterligare en extra spelare. Om underläget minskas till 5 mål tas spelaren ur spelet.

 

Lag

Föreningar med fler än ett lag får inte flytta spelare mellan lagen.
Undantag kan ges av tävlingsledningen.

 

Benskydd

Benskydd är obligatoriskt och ska användas av alla spelare.

 

Spelregler

Vid avspark gäller följande:

 • Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva.
 • Bollen ska ligga still på mittpunkten.
 • Domaren ger signal.
 • Spelet sätts igång genom att spelaren driver eller passar på marken.
 • Bollen är i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig.
 • Mål kan inte göras direkt på avspark.

Om något blir fel vid avspark tas den om.

Spelarna i det lag som inte gör avspark ska vara minst 5 meter från bollen tills bollen är i spel.

 

Nedsläpp

Domaren släpper bollen på mittlinjen, oavsett var spelet stoppades.
Bollen är i spel när den vidrör marken.

Om något blir fel tas nedsläppet om.

 

 

Skadad spelare

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om
det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får komma in på planen när
domaren ger tecken. Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp på
mittlinjen eller med en frispark där förseelsen begicks.

 

Boll ur spel

När hela bollen passerat hela sid- eller mållinjen är den ur spel.

 

Mål

Det har blivit mål när hela bollen har passerat mållinjen mellan målstolparna och under ribban. Detta gäller under förutsättning att det lag som gör mål inte har gjort något regelbrott i samband med målet.

När det blir mål pekar domaren mot mittpunkten med armen. Domaren behöver inte blåsa en signal med pipan om bollen tydligt är inne i mål.

Domaren kan förtydliga med en signal om bollen är inne i mål och sedan studsar ut igen.

Om domaren ger signal för mål innan hela bollen har passerat mållinjen ska spelet starta igen med nedsläpp

 

Otillåtet spel och olämpligt uppträdande

Domaren kan bara döma frispark för regelbrott som sker när bollen är i spel.

Domaren dömer frispark när en spelare gör något oaktsamt mot en spelare i det andra laget. Att göra något oaktsamt är att

 • hoppa mot en spelare
 • sparka eller försöka sparka en spelare
 • knuffa en spelare
 • slå eller försöka slå en spelare
 • fälla eller försöka fälla en spelare
 • tackla med foten
 • avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen
 • hålla fast en spelare
 • spela på ett farligt sätt
 • hindra en motspelares förflyttning

 

Varningar eller utvisningar tillämpas inte. En spelare som inte följer reglerna ska bytas ut av ledaren

 

Frispark

Domaren dömer frispark för det ena laget när en spelare i det andra laget bryter
mot en regel. Vid frispark sätts spelet igång genom att en spelare driver bollen eller passar bollen på marken.

Mål kan inte göras direkt från frispark.


En frispark ska slås om ifall en spelare slår frisparken direkt i det andra lagets
mål eller i eget mål eller om frisparken görs fel på något annat sätt.
Frisparken ska också göras om ifall en spelare driver bollen direkt in i det
andra lagets mål eller i eget mål.

Om domaren dömer frispark närmare än fem meter från mållinjen ska
platsen för frisparken flyttas bakåt.

 

Det andra lagets spelare ska stå minst fem meter från bollen. Står en spelare
närmare än fem meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om spelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet
och låter frisparken gå om

 

Straffspark

Tillämpas inte.

 

Sidlinjespark

Domaren dömer sidlinjespark till det ena laget när det andra laget slår bollen över sidlinjen på marken eller i luften.

Spelet sätts igång genom att en spelare driver bollen eller passar den på marken från den plats där bollen hamnade ur spel.

 

Mål kan inte göras direkt från sidlinjespark.

 

En sidlinjespark ska slås om ifall en spelare slår sidlinjesparken direkt i det andra lagets mål eller i eget mål eller om sidlinjesparken görs fel på något annat sätt. Sidlinjesparken ska också göras om ifall en spelare driver bollen direkt in i det andra lagets mål eller in i eget mål.

 

Det andra lagets spelare ska stå minst fem meter från bollen. Står en spelare närmare än fem meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om spelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter sidlinjesparken gå om.

 

Offside

Offsideregeln tillämpas inte.

 

Målchansutvisning

Regeln för målchansutvisning tillämpas inte.

 

Spel till egen målvakt

Spelare får avsiktigt spela bollen till egen målvakt och denne får ta bollen med händerna.

 

Utspel från målvakt

Spelet sätts igång genom att målvakten rullar ut bollen. Målvakten får även rulla eller lägga ner bollen till sig själv och slå en passning på marken.

Bollen är i spel när den har lämnat målvaktens händer.

Målvakten får ta upp bollen med händerna när en medspelare passar bollen.
Det gäller vid sidlinjespark och i spelet.

Mål kan inte göras direkt på målvaktsutkast.

Om ett målvaktsutkast inte utförts korrekt ska det göras om

Utspark är inte tillåten.
Målvaktens 6-sekundersregel gäller inte.

 

Vid målvaktsutkast eller när målvakten fångar bollen i spel ska andra laget
backa till sin egen planhalva (retreatlinje) och stanna där tills bollen har lämnat
målvaktens händer.

 

Står en spelare från motståndarlaget närmare än retreatlinjen uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om motspelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter målvakten sätta igång spelet igen. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.

Tänk då på att du som ledare inte står och skriker t.ex. ”NU!” för att ditt lag ska rusa mot bollförande försvarare i syfte att ta bollen direkt – då faller hela tanken med att få möjlighet att starta spelet.

 

Hörnspark

Domaren dömer hörnspark när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det försvarande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål.

 

Mål kan inte göras direkt från hörnspark.

 

En hörna ska slås om ifall en spelare slår hörnan direkt i det andra lagets mål eller i eget mål eller om hörnan görs fel på något annat sätt. Hörnan ska också göras om ifall en spelare driver bollen direkt in i det andra lagets mål eller in i eget mål.

Spelet sätts igång genom att en spelare driver bollen eller passar den på marken från hörnet där kortsidan möter långsidan. Hörnan slås från det hörn som är närmast den punkt där bollen passerade mållinjen.

 

Det andra lagets spelare ska stå minst 5 meter från bollen. Står en spelare närmare än 5 meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om spelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter hörnsparken gå om.

 


Spelregler för Hagadagarna 7 mot 7

 

Speltid

2 x 17 minuter. I periodpaus tas en kort paus för vatten. Lagen byter inte sida.

 

Bollstorlek

Storlek 4

 

Antal spelare

1 målvakt och 6 utespelare per lag samtidigt ute på spelplanen.

Minsta antalet spelare för att få starta en match är 5. Saknas det spelare, så lyft upp yngre spelare i laget. Överåriga spelare kommer endast att tillåtas om särskilda skäl föreligger och beslut tas av tävlingsledningen.

 

Fritt antal och flygande byten. Samtliga spelare i laget får byta plats med målvakten. Men vid målvaktsbyte måste spelet vara avbrutet och domaren informerad. Tänk på att utbytt spelare ska ha lämnat planen innan inbytt spelare träder in.


När ett lag leder med 4 mål, får det andra laget sätta in en extra spelare. Om underläget minskas till 3 mål tas spelaren ur spelet. När ett lag leder med 6 mål, får det andra laget sätta in ytterligare en extra spelare. Om underläget minskas till 5 mål tas spelaren ur spelet.

 

Lag

Föreningar med fler än ett lag får inte flytta spelare mellan lagen.
Undantag kan ges av tävlingsledningen.

 

Benskydd

Benskydd är obligatoriskt och ska användas av alla spelare.

 

Spelregler

Vid avspark gäller följande:

 • Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva.
 • Bollen ska ligga still på mittpunkten.
 • Domaren ger signal.
 • Bollen är i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig.
 • Mål kan göras direkt på avspark.

Om något blir fel vid avspark tas den om.

 

Spelarna i det lag som inte gör avspark ska vara minst 7 meter från bollen tills bollen är i spel.

 

Nedsläpp

Domaren släpper bollen på den plats där den var när spelet stoppades. Om spelet stoppades innanför straffområdet släpps bollen på straffområdeslinjen.

Bollen är i spel när den vidrör marken. Hur många spelare som helst får försöka
vinna bollen vid nedsläpp (även målvakterna).

 

Skadad spelare

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om
det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får komma in på planen när
domaren ger tecken. Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp där
bollen var när domaren blåste av eller med en frispark där förseelsen begicks.

 

Boll ur spel

När hela bollen passerat hela sid- eller mållinjen är den ur spel.

 

Mål

Det har blivit mål när hela bollen har passerat mållinjen mellan målstolparna och under ribban. Detta gäller under förutsättning att det lag som gör mål inte har gjort något regelbrott i samband med målet.

När det blir mål pekar domaren mot mittpunkten med armen. Domaren behöver inte blåsa en signal med pipan om bollen tydligt är inne i mål.

Domaren kan förtydliga med en signal om bollen är inne i mål och sedan studsar ut igen.

Om domaren ger signal för mål innan hela bollen har passerat mållinjen ska spelet starta igen med nedsläpp

 

Otillåtet spel och olämpligt uppträdande

Domaren kan bara döma direkt och indirekt frispark samt straffspark för regelbrott som sker när bollen är i spel.

 

Direkt frispark

Domaren dömer direkt frispark om en spelare bryter mot en regel och gör något mot en spelare i motståndarlaget på ett sätt som domaren anser är oaktsamt, vårdslöst eller utfört med överdriven kraft. Det kan innebära att

 • angripa en spelare med överkroppen
 • hoppa mot en spelare
 • sparka eller försöka sparka en spelare
 • knuffa en spelare
 • slå eller försöka slå en spelare (även skallning)
 • tackla med foten eller annan del av kroppen
 • fälla eller försöka fälla en spelare
 • avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen (gäller inte målvakten innanför eget straffområde)
 • hålla fast en motspelare
 • hindra en motspelares förflyttning
 • spotta på en spelare
 • angripa målvakten när målvakten har bollen under kontroll.

 

En målvakt har bollen under kontroll när

 • bollen är mellan händerna eller mellan handen och någon annan yta, (till exempel marken eller kroppen) eller genom att vidröra den med någon del av händer eller armar
 • målvakten håller bollen med utsträckt öppen hand
 • målvakten studsar bollen mot marken eller kastar upp den i luften.

Oaktsamhet är när en spelare inte är uppmärksam, inte är försiktig eller
inte tar hänsyn till andra när spelaren försöker erövra bollen.
Vid oaktsamhet dömer domaren frispark.

 

Vårdslöshet är när en spelare gör något och struntar i riskerna för en motspelare.

Domaren ska då varna spelaren – se nedan.

 

Utfört med överdriven kraft är när en spelare använder mer kraft än vad som behövs och på så vis kan skada en motspelare. Domaren ska då visa ut spelaren – se nedan.

 

Indirekt frispark

Domaren dömer indirekt frispark om

 • en spelare med gester eller ord visar att domarens beslut inte respekteras.
 • en målvakt tar upp bollen med händerna när den sparkats från en medspelare i spelet eller direkt från inkast.
 • ett lag gör ett felaktigt byte.
 • en spelare rör bollen två gånger innan den vidrörts av en annan spelare vid avspark, inkast, hörna, frispark eller straffspark

 

Varning och utvisning

Grundregeln är att varning och utvisning inte bör tillämpas.

 

Ledaren byter ut spelare som bryter mot reglerna flera gånger.

 

Domaren ska alltid i första hand prata med en spelare som har gjort ett regelbrott vilket kan ge en varning eller utvisning. Ledaren har ansvar att byta ut spelaren för att kunna prata med spelaren i lugn och ro. Spelaren får då möjlighet att förklara sitt beteende och en stund att hämta sig från situationen.

 

Om varken spelaren eller ledaren tar vara på denna möjlighet har domaren rätt att dela ut en varning eller visa ut spelaren. En utvisad spelare får ersättas med en annan spelare.

 

Frispark

Domaren dömer direkt eller indirekt frispark för det ena laget om en spelare i det andra laget bryter mot en regel när bollen är i spel.

Domaren markerar indirekt frispark genom att höja armen ovanför huvudet. En indirekt frispark ska tas om ifall domaren glömmer visa att frisparken är indirekt och bollen sparkas direkt i mål.

 

När bollen går i mål gäller följande:

 • Domaren dömer mål om bollen vid direkt frispark slås direkt in i motståndarlagets mål.
 • Domaren dömer inspark om bollen vid indirekt frispark slås direkt in i det
  andra lagets mål.
 • Domaren dömer hörnspark om bollen vid direkt eller indirekt frispark slås direkt in i det egna lagets mål.

 

En frispark ska slås från den plats där regelbrottet inträffade. Undantag är

 • direkt frispark i det andra lagets straffområde. Då döms straffspark.
 • indirekt frispark i eget straffområde. Bollen läggs då på valfri plats i straffområdet.
 • indirekt frispark i det andra lagets straffområde. Bollen läggs då på straffområdeslinjen.

 

Bollen

 • ska ligga still. Den som slår frisparken får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare. Om spelaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark.
 • är i spel när en spelare har sparkat den och bollen tydligt rör sig. Detta gäller inte vid frispark i eget straffområde då är bollen i spel när en spelare sparkar den direkt ut ur straffområdet.

 

Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå

 

Straffspark

Domaren dömer straffspark om en spelare inom eget straffområde gör ett regelbrott som bestraffas med direkt frispark.

 

Mål får göras direkt på straffspark.

 

Bollen måste ligga still på straffpunkten, och det ska tydligt framgå vem som ska lägga straffsparken. Målvakten ska stå på mållinjen mellan målstolparna och vara vänd mot straffsparksläggaren till dess bollen har sparkats. Övriga spelare ska vara

 • bakom straffpunkten
 • på spelplanen
 • utanför straffområdet
 • minst sju meter från bollen.

 

När spelarna står på rätt ställe ger domaren signal att straffsparken får läggas.

Den spelare som lägger straffsparken måste sparka bollen framåt.

Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig.

Spelaren får inte röra bollen igen innan den har vidrört en annan spelare.

Om spelaren rör bollen två gånger ska domaren döma indirekt frispark.

Om målvakten rör sig framåt för tidigt och räddar straffen ska straffen slås om. Går bollen i mål dömer domaren mål.

Straffsparken är klar när bollen inte längre rör sig, när den är ur spel eller när domaren stoppar spelet för något regelbrott.

Om det behövs ska domaren lägga till tid i slutet av en period eller en förlängningsperiod så att straffsparken hinner läggas.


Inkast

Domaren dömer inkast till det ena laget när det andra laget slår bollen över
sidlinjen på marken eller i luften.

Vid inkast ska kastaren

 • stå och vara vänd mot spelplanen
 • ha båda fötterna på sidlinjen eller utanför sidlinjen
 • kasta bollen med båda händerna bakom och över huvudet från den plats där bollen lämnade spelplanen.

 

Avståndet ska vara minst två meter.

 

Bollen är i spel när den kommer in på spelplanen. Om bollen rör marken innan den kommer in på spelplanen ska inkastet göras om av samma lag och från samma plats.

Om spelaren inte gör inkastet enligt reglerna ovan ska spelaren göra om det.

 

Kastaren får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare. Om kastaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark.

 

Mål kan inte göras direkt från inkast om bollen går direkt

 • i det andra lagets mål. Då ska domaren döma målvaktsutkast.
 • i eget mål. Då ska domaren döma hörnspark.

Målvakten får inte ta bollen med händerna direkt från inkast när en medspelare kastar.

 

Då dömer domaren indirekt frispark.

 

Offside

Offsideregeln tillämpas inte.

 

Målchansutvisning

Regeln för målchansutvisning tillämpas inte.

 

Spel till egen målvakt

Spelare får avsiktigt spela bollen till egen målvakt och denne får ta bollen med händerna.

 

Utspel från målvakt

Domaren dömer målvaktsutkast när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det anfallande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål.

Spelet sätts igång genom att målvakten rullar eller kastar ut bollen. Målvakten får även lägga ner bollen till sig själv och slå en passning med fötterna. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.

Mål kan inte göras direkt på målvaktsutkast.

Om ett målvaktsutkast inte utförts korrekt ska det göras om..
Målvaktens 6-sekundersregel gäller inte.

 

När målvakten har bollen i händerna ska det andra laget backa till retreatlinjen
och stanna där tills bollen återigen är i spel. Bollen är i spel när den lämnar
målvaktens händer när den har fångats i spel. När bollen varit ur spel är den
i spel först när den är utanför straffområdet.

Står en spelare från motståndarlaget närmare än retreatlinjen uppmanar
domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå.
Om motspelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet
Och låter målvakten sätta igång spelet igen. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.

Tänk då på att du som ledare inte står och skriker t.ex. ”NU!” för att ditt lag ska
rusa mot bollförande försvarare i syfte att ta bollen direkt – då faller hela tanken
med att få möjlighet att starta spelet.

 

Hörnspark

Domaren dömer hörnspark när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det försvarande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål. Hörnsparken slås från hörnet på den sida om målet som bollen gick över linjen.

 

Mål kan göras direkt från hörnspark.

 

Bollen ska ligga still, och en spelare från det anfallande laget ska sparka bollen.

Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig.

Spelaren får inte flytta hörnmarkeringen (flagga, kon eller motsvarande).

Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå.

 

Om hörnsparken inte utförs korrekt ska den tas om.

 

 


Rent spel och Nolltolerans gäller

 

Kom ihåg att det viktigaste är att barnen har roligt och där har du som ledare
ett stort ansvar. Barnen tittar mer på hur du agerar och tar efter det än vad de
lyssnar på vad du säger.

 

Rent spel

I svensk barn- och ungdomsfotboll ställer ledare, spelare och föräldrar upp bakom följande:

 1. Vi följer fotbollens regler.
 2. Vi respekterar domarens beslut.
 3. Vi uppmuntrar till juste spel.
 4. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna!
 5. Vi tackar motståndarna och domare efter matchen (gemensamt vid mittlinjen).
 6. Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri.
 7. Vi har god stil på och utanför planen.
 8. Nolltolerans gäller (se nedan).

 

Nolltolerans - Barn och ungdom

Nolltolerans är en del av Fair Play begreppet och gäller på samma sätt
i 5-manna som för äldre ungdomar med följande justeringar för Hagadagarna:

Vid

 1. Allmänt osportsligt uppträdande mot medspelare, motspelare, ledare, domare
  eller publik.
 2. Svordomar riktade mot sig själv som t.ex. inträffar på grund av misslyckade passningar eller målskott.

 

=> Spelaren visas av planen och ombeds att lugna ner sig och tänka
över det inträffade innan han/hon är välkommen in i spelet igen.
Ersättare får sättas in.

 

Dessutom gäller

 1. Att skrika ut könsord eller andra ”fula” ord mot spelare, ledare, domare eller publik.
 2. Att vid upprepat osportslig uppträdande samt egenriktade svordomar.

 

=> Spelaren visas av planen för resten av matchen. Ersättare får sättas in.

 

Samma regler gäller naturligtvis för ledare och föräldrar!

 

Det är du som Ledare som bär hela ansvaret för laget – Ingen annan!

 


Spela, lek och lär

"Spela, lek och lär" är mottot för all barn- och ungdomsfotboll.
På Hagadagarna är inte det viktigaste att vinna! Att ha roligt och utvecklas som fotbollsspelare är mycket viktigare. Låt detta genomsyra ledares och föräldrars
sätt att agera vid Hagadagarna.

 

Det är viktigt att alla barn:

 • får spela lika mycket i matchen.
 • får turas om att starta matcherna.
 • får spela på olika platser i laget (även målvakt).

 

Publik

Publikens placering ska vara på motsatt sida i förhållande till ledare och avbytare.

 

Resultatrapportering och tabell

I ungdomsfotboll t.o.m. 9 år gäller enligt fotbollens "Spela, Lek och Lär" ingen resultaträkning och tabell.

 

High-five

Rent spel innebär att vi gör ”high-five” före och efter match!

 

 

Lycka till och så hoppas vi på en riktigt rolig dag!